שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011
חקיקה | 11.7.2011
נוסח "חוק החרם", המאפשר נקיטת סנקציות כלפי מי שקורא להטלת חרם על מדינת ישראל. החוק קובע כי מי שמפרסם ביודעין קריאה פומבית להטיל חרם על אדם או גורם – כלכלי, תרבותי או אקדמי – רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, עושה עוולה אזרחית ובית המשפט רשאי לחייב אותו בפיצויים ללא הוכחת נזק. 
עדכונים
13.7.2011
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"
12.3.2012
בעתירה שהוגשה הבוקר לביטול "חוק החרם", קובעים ארגוני החברה האזרחית: החוק מטיל "תג מחיר" על התבטאויות פוליטיות לגיטימיות ופוגע בדיון הציבורי, דווקא בנושאים הבוערים והשנויים ביותר במחלוקת. בכך הוא פוגע בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי, לכבוד ולשוויון
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב