שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 670/89 - עודה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון הודעה מטעם ב"כ היועץ המשפטי לממשלה
כתבי בי דין | 670/89 | 20.9.1989
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט, באמצעות האגודה לזכויות האזרח בישראל, להורות לצבא לקיים את חובתו ולהודיע למשפחתו של מי שנעצר בשטחים על מקום החזקת העצור. המדינה מודיעה על נוהל לשיפור דרכי ההודעה למשפחות העצורים, בין היתר באמצעות משלוח גלויות ופרסום יומי של רשימות העצורים. עוד נמסר כי יוקם מרכז שליטה שירכז את המידע על מעצרים ותנועות עצורים במתקני הכליאה השונים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב