שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6477/11 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | 6477/11 | 7.9.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין להורות לצבא לשנות את "נוהל טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". הארגונים טוענים כי ההסדרים הקבועים בנוהל הנם בלתי סבירים באורח קיצוני, נגועים בשיקולים זרים ופוגעים בזכויות יסוד. הארגונים דורשים לשנות את הנוהל כך שתביעה אזרחית נגד המדינה – תלויה ועומדת או פוטנציאלית – לא תמנע עיון בחומר חקירה שנאסף במצ"ח בסמוך לאחר סיום החקירה; שלוחות הזמנים הקבועים בנוהל יאפשרו לנפגעי עבירות לממש את זכויותיהם באופן אפקטיבי; ושהגורם המוסמך להחליט בערר על החלטת מצ"ח בנוגע להעברת חומר החקירה יהיה הפרקליט הצבאי הראשי, ולא גורם בתוך התביעה הצבאית.
עדכונים
7.9.2011
המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין לבג"ץ: נוהל טיפול בבקשה לעיין בחומר חקירה שנאסף על ידי מצ"ח פוגע בזכויות יסוד של הפלסטינים בשטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב