שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4054/95 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 4054/95 | 27.6.1995
עתירת האגודה לזכויות האזרח להורות לשב"כ לחדול משיטת הטלטולים. העתירה מוגשת בעקבות הריגתו של עבד אל סאמד חריזאת בטלטולים בידי חוקרי השב"כ. האגודה לזכויות האזרח טוענת כי שיטת הטלטולים פוגעת בגוף האדם, בכבודו ואף בחייו, ומציינת כי שיטת חקירה זו מנוגדת לאמנות הבינלאומיות נגד עינויים ולדין הישראלי. 
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב