שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים
דוחות | 1.8.2011
דו"ח ארגון יש דין חושף את הכשלים השיטתיים המונעים הצלחה של חקירות מצ"ח בדבר עבירות של חיילים נגד פלסטינים. כתוצאה מהכשלים, 96.5% מהתלונות המוגשות נסגרות ללא הגשת כתבי אישום. הדו"ח נכתב על בסיס מעקב של יש דין אחר 192 תלונות וניתוח תוכנם של עשרות תיקי חקירה העוסקים בקשת רחבה של פגיעות בפלסטינים וברכושם, ביניהן הרג ופציעה, גניבה ופגיעה אחרת ברכוש, והתעללות בעצורים. מהדו"ח עולה כי הגורמים לכישלון החקירות כוללים קיומו של תחקיר מבצעי כתנאי לפתיחה בחקירה פלילית, היעדר בסיסי מצ"ח בגדה המערבית, הימנעות מחקירת עדים מרכזיים, וליקויים מקצועיים ועיכובים בחקירות מצ"ח.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב