שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דוחות | 1.2.2012
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, וכי ישראל משתמשת בשליטתה במעמד התושבות כאמצעי פוליטי. הדו"ח כולל בין היתר המלצות לממשלת ישראל ולממשלות זרות, וקורא לבטל לאלתר את ההגבלות השרירותיות על זכותם של פלסטינים לגור היכן שיבחרו ולנוע בחופשיות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב