שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5239/11 - אורי אבנרי ואח' נ' כנסת ישראל עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5239/11 | 12.7.2011
עתירה של אורי אבנרי וגוש שלום לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות כלפי מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. העותרים טוענים כי תכלית החוק אינה ראויה, שכן הוא נועד להשתיק את הביקורת נגד מדיניות הממשלה בכלל ומדיניותה בשטחים הכבושים בפרט, ולמנוע שיח פוליטי פתוח ומפרה. העותרים טוענים כי חרם הוא כלי מחאה לגיטימי ודמוקרטי מן המעלה הראשונה וחלק בלתי נפרד מהשיח במדינה דמוקרטית. העותרים מוסיפים כי החוק הוא בלתי חוקתי, באשר הוא מנוגד לחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, וכי הוא פוגע קשות בזכות לחופש הביטוי, בזכות לשוויון ובזכות לחופש העיסוק.
עדכונים
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב