שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Lifting the Veil of Secrecy: Judicial Review of Administrative Detentions in the Israeli Supreme Court, by Shiri Krebs
מאמרים | 31.5.2012
מחקר של ד"ר שירי קרבס המתחקה אחר 322 עתירות לבג"ץ שהגישו עצורים מינהליים בעשור האחרון. המאמר דן ביישום הממשי ובחולשה האינהרנטית של הביקורת השיפוטית במקרים של מעצר מינהלי, וחושף פגמים מהותיים במערכת המעצרים המינהליים הישראלית. המאמר חושף כי במהלך עשור בג"ץ לא פסק לזכותו של עצור מינהלי אלא בשני מקרים – כשהמדינה ערערה על החלטת בית דין צבאי לשחרר עצור מינהלי, וכאשר העתירה התייתרה והעצור כבר שוחרר. כמו כן עולה מהדו"ח כי משך דיון ממוצע בתיק של עצור מינהלי הוא 20 דקות בלבד, גם אם העצור הוחזק במעצר במשך חודשים או שנים.
פורסם ב-Vanderbilt Journal of Transnational Law 45(3) 2012.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב