שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
היערכות למעשי אלימות כלפי פלסטינים בעקבות ההחלטה על פינוי גבעת האולפנה בבית אל
מסמכים אחרים | 21.6.2012
קריאה של חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון להיערך למעשי אלימות של מתנחלים כנקמה על פינוי בתים בגבעת האולפנה. הארגונים מזהירים, לאור הניסיון, כי יש חשש ממשי למעשי נקם של מתנחלים אלימים במסגרת הטרור היהודי המכונה "תג מחיר", וכי חובתה של ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של התושבים הפלסטינים מפני פגיעה בגופם וברכושם. הארגונים מדגישים כי חובת ישראל להגן על שלומם של הפלסטינים בגדה המערבית מעוגנת במשפט ההומניטארי הבינלאומי, בחוק הישראלי ובפסיקת בית המשפט העליון, ואינה בגדר מעשה חסד, אפילו אם מילוייה כרוך בהקצאת משאבים ניכרים.
עדכונים
21.6.2012
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב