שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תלונה: חשד לשימוש באמצעי חקירה אסורים על ידי חוקרי שב"כ, עויוי
מסמכים אחרים | 30.6.2010
תלונה ששלח המוקד להגנת הפרט ובה דרישה לחקור חשד למעשי עינויים של פלסטיני בידי חוקרי השב"כ בזמן החזקתו במתקן המעצר בפתח תקווה. בין היתר נאזק האיש במשך עשרות שעות לכיסא בתנוחה מכאיבה תוך מניעה ממושכת של שינה. המוקד מדגיש כי אמצעי החקירה שהשב"כ הפעיל הם אכזריים, משפילים, ופוגעים בגופו ובכבודו של האיש באופן שאין להצדיקו. המוקד מוסיף כי עינויים הם אמצעי חקירה פסול הנוגד את פסיקת בג"ץ. כמו כן מדגיש המוקד כי נוכח העובדה שבשלושת הימים הראשונים האיש כמעט לא נחקר, לא ניתן להגן על נקיטת אמצעים פסולים בחקירה בטענה כי דובר בחקירה בהולה שהצריכה אמצעים קיצוניים ("חקירת צורך").
עדכונים
28.6.2012
המוקד להגנת הפרט קורא לפרקליטות המדינה לטפל כראוי בתלונותיהם של פלסטינים על עינויים במהלך חקירות על ידי השב"כ: חקירת חשד לשימוש בעינויים על ידי גורמי החקירה היא אינטרס ציבורי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב