שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשת פרקליטות המדינה לסיוע בהבאת פלסטיני למתן עדות על התעללות בידי חוקרי שב"כ
מסמכים אחרים | 26.6.2012
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשת פרקליטות המדינה לסיוע בהבאת פלסטיני למתן עדות במסגרת תלונתו על עינויים בידי חוקרי שב"כ. המוקד משיב כי לאור העובדה שחלפו שנתיים שלמות מאז הגשת התלונה, המתלונן אינו מאמין שייעשה עמו צדק ואינו מוצא טעם לטרוח ולמסור עדות. המוקד דורש מהפרקליטות לחקור את האירוע עד תום בלי להביא את האיש להעיד, וזאת תוך התייחסות לתצהיר מפורט שהאיש מסר ועל סמך מלוא החומרים האחרים העומדים לרשותה. המוקד מדגיש כי חקירת חשד לעינויים בידי גורמי החקירה של המדינה היא אינטרס ציבורי, וכי ההשתהות בחקירת האירוע מהווה מחדל בלתי נסבל שאין לעבור עליו לסדר היום.
עדכונים
28.6.2012
המוקד להגנת הפרט קורא לפרקליטות המדינה לטפל כראוי בתלונותיהם של פלסטינים על עינויים במהלך חקירות על ידי השב"כ: חקירת חשד לשימוש בעינויים על ידי גורמי החקירה היא אינטרס ציבורי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב