שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
טיפול משפחתי פרק ב: המשך שימוש בבני משפחה בחקירות שב"כ
דוחות | 31.5.2012
דו"ח של הוועד נגד עינויים בישראל על השימוש שעושים חוקרי שב"כ בבני משפחותיהם של נחקרים כלחץ לשתף פעולה בחקירה. בדו"ח נטען כי השב"כ ממשיך להשתמש בשיטה פסולה זו, ובכך מפר הפרה בוטה את פסיקת בג"ץ ואת התחייבויות ראשי השב"כ.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב