שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' הודעת ערעור
כתבי בי דין | 7499/12 | 17.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המינהלי משנת 2011 בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה, שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל ישראלי אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. המוקד טוען שלא רק שלבית המשפט המינהלי אין סמכות לדון בחשיבות הופעתו של עד זה או אחר בתביעת נזיקין, אלא שמניעת כניסתם של עדים פוגעת בזכותו היסודית של תובע לבחור את העדים לתביעתו, ושבמקרה זה נפגעת אנושות זכותם של ההורים לקבל פיצוי הולם על אובדנם. המוקד דורש כי המדינה תנפיק לאם ולעד הנוסף היתרי כניסה על מנת לאפשר את קיומו של הליך משפטי תקין.
עדכונים
14.3.2016
פעוט בעזה נהרג ב-2003 מאש חייל ישראלי: 13 שנים נדרשו למדינה להסכים סוף סוף להתיר כניסת האב לישראל כדי להעיד על אסונו בבית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב