שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
זמניים קבועים
דוחות | 31.5.2012

דו"ח עיר עמים הכולל שני מאמרים בעניין פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. בדו"ח סקירה של המצב המשפטי-מדיני של ירושלים וניתוח של הקושי המשפטי להחיל את החוק, המשפט והמינהל הישראליים על ירושלים המזרחית. בנוסף נבחן מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית מבחינה פוליטית, ונטען כי הוא פוגע בין היתר בזכות לחיי משפחה, בזכות לדיור ובזכות לחינוך, ומשקף אפליה במימוש זכויותיהם לעומת אזרחי ישראל. כמו כן נטען בדו"ח כי ההזנחה השיטתית של האוכלוסייה הפלסטינית וההתנכלות למוסדותיה הציבוריים והאזרחיים הופכות את מציאות חייהם לבלתי נסבלת, ודוחקות אותם, במתכוון, אל מחוץ לירושלים.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב