שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ציון: נכשל - מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית
דוחות | 31.8.2012
דו"ח האגודה לזכויות האזרח ועיר עמים הסוקר את המשבר החינוכי בירושלים המזרחית וגורמיו. בדו"ח נטען כי שירותי החינוך הירודים הניתנים בירושלים המזרחית מפירים באופן בוטה את זכותם של תושביה לחינוך, ומאלצים משפחות רבות לשלם מכיסן עבור מסגרות חינוך לא רשמיות ולא מפוקחות כראוי על ידי משרד החינוך. בין היתר מעלה הדו"ח כי בירושלים המזרחית קיים מחסור של למעלה מאלף כיתות לימוד, וכי המבנים הקיימים סובלים מליקויים חמורים. עוד נטען כי קיימת אפליה עמוקה לעומת ירושלים המערבית בתקני כוח אדם מקצועי ובתקצוב הניהול השוטף של בתי הספר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב