שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 317/13 - עברה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' פסק דין
פסיקה | 317/13 | 27.1.2013
פסק דין בעתירה נגד צו מעצר מינהלי. בפסק הדין מותח השופט ביקורת על התנהלותה של הפרקליטות הצבאית בסרבה לענות לשאלות הסנגור. בית המשפט קובע שניתן לענות לשאלות הסנגור, ועל כן, במהלך הדיונים בבג"ץ, חייב בית המשפט את הפרקליטות לענות לשאלות כפי שהן מופיעות בפרוטוקול הדיון בבית המשפט הצבאי. כמו כן מדגיש בית המשפט בפסק הדין כי על בית המשפט הצבאי מוטלת החובה לבחון את החומר החסוי שלפניו בקפידה, ובכל מקום שבו ניתן למסור מידע לעצור יש למוסרו. בית המשפט קובע כי במקרה הזה כשל בית המשפט הצבאי ולא מילא את תפקידו להיות לפה לעצור. עם זאת, לאחר שבחן את החומר החסוי קובע בית המשפט כי יש לדחות את העתירה ולהשאיר את צו המעצר המינהלי על כנו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב