שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6600/13 - ע'אנם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 6600/13 | 20.11.2013
פסק דין בעתירת עציר מינהלי פלסטיני לבטל את צו המעצר שהוצא נגדו. בית המשפט דוחה את העתירה לאחר שעיין בחומר חסוי במעמד צד אחד. עם זאת מותחים השופטים ביקורת על הליך הוצאת צו המעצר. בית המשפט קובע כי הפרקטיקה של העברת צווי מעצר מינהליים לחתימת המפקד הצבאי כשתאריכי המעצר כבר רשומים בהם היא פרקטיקה פסולה, הפוגעת בתחושת העציר כי עניינו אכן נבחן ונשקל. בית המשפט מדגיש כי על הצבא להידרש לנושא בהקדם ולתקן את אופן פעולתו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב