שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1490/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1490/13 | 24.2.2013
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאשר את יציאתה לירדן של צעירה פלסטינית המועסקת שם כרופאה מתמחה. כאשר חצתה האישה את מעבר הגבול בגשר אלנבי, בבואה מירדן כדי לבקר את משפחתה, החרים הצבא סכום כסף שנשאה עמה. כאשר ביקשה לשוב לירדן נאמר לה שיציאתה לחו"ל מסורבת "מסיבות ביטחוניות". המוקד טוען שעל הצבא להתייחס לתוקף הסירוב וסיבתו. המוקד מדגיש כי במניעת יציאתה של הפלסטינית לחו"ל פוגעת ישראל בחופש התנועה ובחופש העיסוק שלה ובזכויותיה לפרנסה ולרכישת השכלה.
עדכונים
13.10.2013
הצבא החרים את כספה של רופאה פלסטינית בגשר אלנבי: המוקד להגנת הפרט ערער על ההחלטה ודרש מהצבא לערוך לאישה שימוע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב