שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית הודעה מעדכנת
כתבי בי דין | 4735/13 | 10.10.2013
הודעה מעדכנת מטעם המוקד להגנת הפרט, בהמשך לערער שהגיש בעניינה של פלסטינית שהצבא החרים סכום כסף שנשאה עמה כשעברה במעבר הגבול בגשר אלנבי. המוקד טוען כי המשפט הקצר שהוצג כנימוק להחרמה – "ברשות הנידונה נתפסו כספים מטעם ארגון החמא"ס אותם סייעה להעביר לשטח" – אינו מספיקה כבסיס לעריכת שימוע, כמתחייב בחוק. עוד טוען המוקד כי הצבא לא ציין לאור איזו מתקנות ההגנה לשעת חירום בוצעה ההחרמה.
עדכונים
13.10.2013
הצבא החרים את כספה של רופאה פלסטינית בגשר אלנבי: המוקד להגנת הפרט ערער על ההחלטה ודרש מהצבא לערוך לאישה שימוע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב