שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה
פסיקה | 4735/13 | 6.1.2014
החלטת בית הדין הצבאי בערער המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית שכספה הוחרם כשעברה במעבר הגבול בגשר אלנבי. בית המשפט דוחה את בקשת המוקד לקבל את הערער "על הסף" בשל פגמים שנפלו בהליך. בית המשפט קובע כי זכות השימוע של האישה כובדה, וגם אם יתברר בהמשך הדיון בתיק שהחרמת הכסף לא הייתה מוצדקת, הנימוק שנתן הצבא להחרמה חוקי, על פניו, ואינו מהווה עילה לקבלה אוטומטית של הערער. בהמשך ההחלטה מבקש בית המשפט מהצדדים את תגובתם לפרסום צו חדש ששולל מבית המשפט את הסמכות לדון במקרים של החרמת כספים .
עדכונים
9.3.2014
המוקד פונה לבג"ץ: יש להורות על ביטול הצו הצבאי החדש, הקובע שאין אפשרות לערער על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב