שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דו"ח פעילות לשנים 2012-2011
דוחות | 1.9.2013
סיכום השנים 2012-2011 בתחומים בהם פעל המוקד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב