שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע: הליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון
מסמכים אחרים | 9.3.2014
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים להליכי החרמת רכוש של תושבי השטחים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום ומכוח הצו בדבר הוראות ביטחון. המוקד מבקש לדעת כמה צווים להחרמת רכוש הוצאו בשנים 2013-2011, וכן, כמה מתוכם הוצאו מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום וכמה מכוח צו הוראות ביטחון. בנוסף מבקש המוקד לדעת כמה עתירות הוגשו לבתי המשפט הצבאיים נגד צווי ההחרמה.
עדכונים
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
2.7.2015
הצבא במענה לפניית המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע: בשנת 2014 החרים המפקד הצבאי מפלסטינים כספים בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב