שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דו"ח המוקד בנוגע להפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014
דוחות | 27.1.2015
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתמקד בטיפולו בחמישה תחומים הקשורים לפעולות ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים במהלך הלחימה ברצועת עזה, לפניה ולאחריה: איתור עצורים, הזכות לחופש התנועה, זכויות כלואים, הריסות בתים עונשיות, וכבוד המת. הדו"ח סוקר את הפרות זכויות האדם על ידי ישראל בכל אחד מהתחומים הללו, בהתבסס על מידע שהצטבר במוקד מיום 13.6.2014, שבו נודע דבר חטיפתם של שלושה נערים ישראלים בגדה המערבית.
עדכונים
27.1.2015
בעקבות המלחמה בעזה: המוקד להגנת הפרט מגיש דו"ח לוועדת החקירה העצמאית מטעם האו"ם לבחינת ההפרות של החוק הבינלאומי במסגרת הפעולות הצבאיות בשטחים הכבושים בקיץ 2014
25.5.2015
המלחמה בעזה בקיץ 2014: המוקד להגנת הפרט מדווח לוועדת החקירה העצמאית מטעם האו"ם על התפתחויות וגילויים חדשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב