שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תוספת לדו"ח המוקד על הפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014
דוחות | 25.5.2015
תוספת לדו"ח המוקד להגנת הפרט לצוות ועדת החקירה של האו"ם בנושא מלחמת עזה 2014. התוספת לדו"ח מתמקדת בשלושה תחומים הקשורים לפעולות ישראל נגד הפלסטינים בשטחים הכבושים: הזכות לחופש תנועה, הריסות בתים עונשיות וכבוד המת.

עדכונים
25.5.2015
המלחמה בעזה בקיץ 2014: המוקד להגנת הפרט מדווח לוועדת החקירה העצמאית מטעם האו"ם על התפתחויות וגילויים חדשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב