שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4953/15 - מנצור ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 3.9.2015
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לאישה לבקר את אמה ואחיותיה ברצועת עזה במהלך עיד אל-פיטר. המדינה טוענת כי אף שעתירת המוקד הוגשה בעניינה של האישה בלבד, בפועל מבקש המוקד להרחיב את מדיניות הביקורים ברצועה "כך שתותר למעשה כניסתם של כלל אזרחי ישראל ותושביה המעוניינים לבקר אצל קרובי משפחתם ברצועת עזה במהלך החג". לגישת המדינה, אין לבית המשפט עילה להתערב במדיניות בנושא כניסת ישראלים לביקורים משפחתיים בעזה, ולא חל כל שינוי מהותי שמצדיק בחינה מחודשת של המדיניות. המדינה גורסת כי רצועת עזה היא שטח צבאי סגור שאין לישראלים זכות כניסה אליו, וקובעת כי תתיר כניסה רק במסגרת התנאים ההומניטאריים הנהוגים ובכפוף להגבלות ביטחוניות.
עדכונים
6.9.2015
תקופת החגים הסתיימה ללא ביקורים בעזה: חרף המלצתו של אלוף פיקוד הדרום לאפשר לישראלים לבקר את משפחותיהם בעזה בחגים, דחה הצבא את כל הבקשות שהגיש המוקד להגנת הפרט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב