שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת"א 63728-10-15 - אבו ג'מל ואח' נ 'מפקד פיקוד העורף ואח' תגובה לבקשה למתן צו עשה זמני
כתבי בי דין | 63728-10-15 | 2.11.2015

תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט מבית המשפט לתת צו עשה בטרם הגשת תביעת נזיקין בשם אביו וארבעת אחיו של מבצע הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים בנובמבר 2014. בעקבות הריסת בית משפחתו של המפגע נגרם נזק כבד לדירות הסמוכות השייכות למשפחה. המדינה מבקשת כי בית המשפט ידחה את הבקשה כיוון שלא עלה בידי המוקד "להצביע על חשש ממשי לגרימת נזקים נוספים במבנה... המצדיקים אמצעי דרסטי כמו צו עשה זמני". עם זאת, בהתייחסה לנזילה בקומה התחתונה, מתחת לדירה שנהרסה, ניאותה המדינה "לפנים משורת הדין" לבחון פתרונות אפשריים לבעיה, "לרבות בחינת האפשרות לאשר ביצוע תיקונים מתוך שטח דירת המחבל".

עדכונים
10.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט: על המדינה לאשר לאלתר סילוק של פסולת ההריסות מדירה בג'בל מוכבר שנהרסה בהריסה עונשית, לשם מניעת נזקים נוספים בגוף וברכוש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב