שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אישור בדבר הגשת תלונה
מסמכים אחרים | 15.12.2015
אישור כי מנכ"לית המוקד להגנת הפרט הגישה תלונה במשטרה בעקבות קמפיין ההסתה של "אם תרצו".
עדכונים
20.12.2015
המוקד להגנת הפרט הגיש תלונות במשטרה בעקבות קמפיין ההסתה של "אם תרצו"
17.12.2015
המוקד להגנת הפרט לידיעות אחרונות: חדלו מפרסום מודעת הקמפיין של "אם תרצו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב