שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה להסרה מיידית של מודעה ופרסום התנצלות קמפיין "השתולים" - "אם תרצו"
מסמכים אחרים | 16.12.2015
דרישת המוקד להגנת הפרט מידיעות אחרונות להסיר את פרסום קמפיין השתולים של ארגון אם תרצו מהעיתון. המוקד טוען כי במסגרת הקמפיין מוצגת עורכת הדין בן ארי העובדת במוקד כמי שתומכת כביכול בטרור הרצחני. בנוסף טוען המוקד כי בהצגת הקמפיין "יש משום התרת דמם של המופיעים על גבי 'מודעות המבוקשים', באופן שגובל לכאורה בהסתה לרצח". המוקד דורש כי הקמפיין יוסר לאלתר וכי העיתון יפרסם התנצלות.
עדכונים
17.12.2015
המוקד להגנת הפרט ל"אם תרצו": הסירו לאלתר את הסרטון הפוגעני מהרשת. במענה למוקד – "אם תרצו" בשלהם; בפועל, הקמפיין נגד הארגונים נמשך אך הופסק פרסום מודעות המסמנות אנשים פרטיים בארגוני זכויות אדם
17.12.2015
המוקד להגנת הפרט לידיעות אחרונות: חדלו מפרסום מודעת הקמפיין של "אם תרצו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב