שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1292/14, 1785/14 - חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | 1785/14 | 30.12.2015
תגובת המדינה בשתי עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ניתנת לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המדינה טוענת כי אין לבתי המשפט הצבאיים בשטחים הסמכות והמיומנות לדון בהחרמות מינהליות מכוח תקנות ההגנה, וכי הצו שהוצא "בא להבהיר את המצב המשפטי הקיים". בנוסף טוענת המדינה כי בתי המשפט הצבאיים בשטחים הוקמו כדי לדון בהליכים פליליים בלבד, לא מינהליים, וכי "מוסד בית המשפט הצבאי לא הוקם כגוף ביקורת כללי על החלטות המפקד הצבאי, ולא ניתנה לו סמכות כללית לבקר החלטות אלו".
עדכונים
10.1.2016
במסגרת עתירות לבג"ץ כנגד צו צבאי המבטל את אפשרות הערעור על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים: על הצבא להקים מנגנון שיאפשר לפלסטינים להשיג על ההחרמות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב