שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 4237/16 | 26.5.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. האישה נשואה משנת 1980 לפלסטיני המתגורר ברצועה. לבני הזוג תשעה ילדים, כולם למעט בתם הבכורה גרים בעזה. האישה גרה עם בעלה בעזה משנת 2004, ונכנסת מפעם לפעם לישראל לבקר את משפחתה המורחבת. בשל נוהל "משפחות חצויות" מחדשת האישה את היתרי השהייה שלה כל חצי שנה, ובמרץ 2016 סורבה בקשתה לחידוש ההיתר. המוקד דורש כי המדינה תחדש את היתר השהייה של האישה ותאפשר לה לממש את זכותה לחיי משפחה ואת זכותה לחופש תנועה.
עדכונים
19.7.2016
אליה וקוץ בה: הצבא נעתר לבקשתה של תושבת ישראל להמשיך ולהתגורר עם בעלה וילדיה ברצועת עזה אולם אם תבקר את משפחתה בישראל, לא יוּתר לה לשוב לרצועה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב