שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016
חקיקה | 25.5.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב