שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים עבור ____ אלחרוף מ.ד. ________
מסמכים אחרים | 24.5.2016
הודעת משרד הפנים כי הוא מסרב, מטעמים ביטחוניים, לבקשת המוקד להגנת הפרט להאריך את אשרת השהייה של בנו של תושב קבע. הצעיר, צלם עיתונות, חי בירושלים המזרחית זה שנים רבות והוא מחוסר מעמד בעולם. משרד הפנים דוחה את הבקשה להארכת אשרת השהייה של הצעיר היות שבעמוד הפייסבוק שלו פרסם "צילומים העוסקים בעימותים בין חיילים לתושבים במזרח ירושלים, הלוויות של 'שאהידים' אשר נהרגו במהלך הפיגועים שבוצעו באוקטובר 2015 וכן ציור גרפיטי ובה מפת ארץ ישראל המצוירת בצבעי הדגל הפלסטיני ולידה ציור של רובה". בנוסף טוען המשרד כי יש בידיו מידע אודות תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו.
עדכונים
27.7.2016
"רשת ביטחון": המדינה משתמשת בפרסומים ברשתות החברתיות כדי להצדיק פגיעה בזכויות יסוד של פלסטינים
23.7.2019
על אף שנכשל ניסיון הגירוש לירדן: ישראל החזירה לכלא עיתונאי ירושלמי חסר מעמד בעולם העצור "לקראת גירוש" זה למעלה מחצי שנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב