שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מנגנוני מניעה של עינויים תקציר דו"ח
דוחות | 10.12.2015
באדיבות הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 
 תקציר הדו"ח באתר הוועד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב