שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מנגנוני מניעה של עינויים תקציר
דוחות | 10.12.2015
באדיבות הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
תקציר הדו"ח בעמוד הוועד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב