שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הליכי הבדיקה בתלונות על חשד בעניינם של עספור, אטרש, אבו לטיפה, ומברוכה, וקבלת ההחלטה שלא לפתוח בחקירה בעניינם
מסמכים אחרים | 28.9.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות קבלת ארבעה תיקי בדיקה שהממונה על המבת"ן (מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ) החליטה לסגור. תיעוד התיקים חושף מספר כשלים מבניים מושרשים, כגון חלוף זמן רב מאז המקרים ועד סיום בדיקת המבת"ן. כמו כן, התיעוד מצומצם הן בהיקפו והן בתוכנו המהותי. המוקד טוען כי מדובר בליקויים מערכתיים קשים המעידים על בעיות עומק שנועדו לאפשר את קיומן של חריגות מהסוג שעולה מן התלונות ולמזער כלים לפיקוח ממשי ולפעולה אפקטיבית למניעת השימוש באמצעי חקירה פסולים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב