שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פטוּר בלא כלום: כיצד מועלת ישראל בחובתה לשלם פיצויים לפלסטינים בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון
דוחות | 12.3.2017
מאתר בצלם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב