שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עקורים בעירם: מדיניות ישראל במזרח ירושלים והשפעתה על השכונות הפלסטיניות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה יוני 2015
דוחות | 1.6.2015
מאתר עיר עמים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב