שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה ליציאה מישראל לרצועה של משפחת והבה (שלכם 14985)
מסמכים אחרים | 4.5.2016
סירוב הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבוע בדחיפות מועד לחידוש היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית, הנשואה מאז 1980 לתושב הרצועה. הצבא מסרב לחידוש ההיתר "עקב התנגדות ביטחונית".

עדכונים
19.7.2016
אליה וקוץ בה: הצבא נעתר לבקשתה של תושבת ישראל להמשיך ולהתגורר עם בעלה וילדיה ברצועת עזה אולם אם תבקר את משפחתה בישראל, לא יוּתר לה לשוב לרצועה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב