שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם העותרות לתגובה המקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | 4237/16 | 11.7.2016
תגובת המוקד להגנת הפרט להחלטת הצבא שלא לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית הנשואה לעזתי. המוקד טוען כי עמדת הצבא מעידה על חוסר הבנה של נסיבות העניין או התעלמות מכוונת מהן, שכן מדובר בבקשה של אישה שמתגוררת ברצועה זה כ-13 שנים להמשיך להתגורר בביתה, ולא בבקשה להיתר כניסה לעזה, ומשמעות ההחלטה היא הפרדת האישה ממשפחתה ופגיעה קשה בזכות היסוד שלה לחיי משפחה. בנוסף טוען המוקד כי הצבא מקבל את עמדת השב"כ במקרה זה בלי להפעיל שיקול דעת, אף כי הצבא הוא הגורם המוסמך לשקול את הבקשה בכללותה. עוד מציין המוקד כי לא מיוחסת לעותרת עצמה פעילות בלתי חוקית, והמניעה הביטחונית כנגדה מסתמכת על קשר משפחתי שלה עם אחרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב