שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בג"ץ 4237/16 - והבה (ת"ז ___)
מסמכים אחרים | 4237/16 | 12.7.2016
הודעת המדינה למוקד להגנת הפרט כי החליטה להיעתר לבקשתו לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית למשך שישה חודשים, בתנאי שהאישה תשוב לרצועה מיד עם קבלת ההיתר. בנוסף מבהירה המדינה כי אם תיכנס האישה לישראל, שם מתגוררים קרובי משפחתה, יהיה עליה להגיש בקשה מוקדמת חדשה לכניסה חזרה לרצועה, וכי "ככל שתוגש בקשה בנסיבות שכאלה, בכוונתם [של גורמי הביטחון] להתנגד לה".
עדכונים
19.7.2016
אליה וקוץ בה: הצבא נעתר לבקשתה של תושבת ישראל להמשיך ולהתגורר עם בעלה וילדיה ברצועת עזה אולם אם תבקר את משפחתה בישראל, לא יוּתר לה לשוב לרצועה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב