שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' פסק-דין
פסיקה | בג"ץ 1292/14 | 10.5.2017
פסק דין בעתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. בית המשפט דוחה את העתירות, לאחר שהמדינה הודיעה על הקמת ועדה לא משפטית "לבחינת תפיסת טובין", שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפניה בכתב נגד החרמת רכושו תוך 30 יום ממועד תפיסת הרכוש. הוועדה תמסור את המלצתה למפקד הצבאי. השופטים מעירים כי ראוי שהרכב הוועדה יצוין בצו עצמו וכי בראשה יעמוד נציג הפרקליטות הצבאית, ופוסקים הוצאות משפט לטובות העותרים בסך 10,000 ש"ח.
עדכונים
14.5.2017
בעקבות עתירות לבג"ץ: פלסטינים שרכושם הוחרם על ידי הצבא יוכלו לערער על כך בפני ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב