שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1292/14, 1785/14, 4064/14 חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' הודעה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 1292/14 | 17.5.2016
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט ובעתירות של ארגונים נוספים נגד צו הקובע כי החלטות המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המדינה מודיעה כי בהתאם להחלטת בג"ץ תוקם ועדה מקצועית שתדון בערעורים של פלסטינים שרכושם נתפס בידי הצבא ותמליץ אם יש מקום להחרימו או להשיבו לבעליו. ועדה זו תורכב משלושה חברים בדרגת רב-סרן ומעלה: נציג חיל המודיעין, נציג הפרקליטות הצבאית ונציג המינהל האזרחי.
עדכונים
14.5.2017
בעקבות עתירות לבג"ץ: פלסטינים שרכושם הוחרם על ידי הצבא יוכלו לערער על כך בפני ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב