שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
27106-06-17 - ביארי ואח' נ' שר הביטחון ואח' פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | 27106-06-17 | 12.7.2017
פסק דין בעתירת ארגון גישה להורות למדינה להתיר את כניסתן של שתי אזרחיות החיות ברצועת עזה יחד עם ילדיהן. בית המשפט מורה למדינה לגבש תוך חצי שנה נוהל לגבי כניסתם לישראל של ילדים פלסטינים להורים ישראלים, ומדגיש כי על המדינה לשים לב כי "היחס לילדים פלסטינאיים להורים ישראליים הוא אותו יחס לו זוכים ילדים פלסטינאיים להורים פלסטינאיים, בה בעת שלהורים ישראליים, בשונה מלהורים פלסטינאיים, יש את הזכות להיכנס לישראל מבלי הצורך להוכיח קיומן של נסיבות הומניטאריות".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב