שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
דוחות | 1.2.2017
דו"ח משותף של העמותות עיר עמים ובמקום הבוחן את מדיניות התכנון בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית כפי שהיא משתקפת משלוש תכניות בנייה שהוכנו עבור שלוש קהילות פלסטיניות. מהדו"ח עולה כי חוזרים על עצמם חסמים פוליטיים, תכנוניים ובירוקרטיים, המונעים תכנון משמעותי בשכונות הפלסטיניות. העמותות טוענות כי נראה שמאחורי אותם חסמים עומדים שיקולים דמוגרפים שתכליתם "דאגה להרחבת האוכלוסייה הישראלית ולצמצום האוכלוסייה הפלסטינית".
מאתר במקום ומאתר עיר עמים

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב