שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הגשת תביעות נזיקין כנגד משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
כתבי בי דין | 19.9.2017
תשובת פרקליטות המדינה לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטתה להגיש שתי תביעות נזיקין נגד עיזבונם של שני מבצעי פיגועים בירושלים, ונוכח דיווחים בתקשורת כי נבחנת הגשת תביעות נוספות. הפרקליטות מתייחסת לאחת מטענות המוקד, כי הגשת תביעות נגד מפגעים פלסטינים בלבד, ולא נגד יהודים, מהווה אפליה. בהקשר זה מציינת הפרקליטות כי תביעות מתאימות "תוגשנה ללא אבחנה בין היותם [של מבצעי הפיגוע] ערבים או יהודים במטרה להרתיע מפני ביצוע פיגועים".
עדכונים
9.10.2017
מדיניות חדשה: לאחר שהרסה את בתי משפחות המפגעים, מגישה נגדן המדינה תביעות נזיקין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב