שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הגשת תביעות נזיקין כנגד בני משפחות (עזבון) מבצעי פיגועים
כתבי בי דין | 9.10.2017
עדכונים
9.10.2017
מדיניות חדשה: לאחר שהרסה את בתי משפחות המפגעים, מגישה נגדן המדינה תביעות נזיקין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב