שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה ליציאה מישראל לרצועה של דווד - סירוב
מסמכים אחרים | 9.8.2017
דחיית הצבא את פניית המוקד להגנת הפרט לתת לאזרחית ישראל לבקר את אחותה הקשישה המתגוררת ברצועת עזה. האחות מצויה במצב סיעודי, סובלת ממספר מחלות כרוניות ומרותקת למיטה בשל שיתוק בחצי הגוף הימני בעקבות שבץ שעברה. הצבא דוחה את הבקשה וקובע כי מצבה הרפואי "אינו עומד בקריטריונים" ליציאת ישראלים לרצועת עזה.
עדכונים
17.1.2018
רק בעקבות התעקשות המוקד: הצבא התיר לאישה לבקר את אחותה הקשישה והחולה בעזה, כחצי שנה לאחר הגשת הבקשה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב