שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2852/18 - עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2852/18 | 10.4.2018
עתירה שהגישו שלושה ארגוני זכויות האדם, בהם המוקד להגנת הפרט, לתקן את "נוהל הטיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי עזה" כך שסד הזמנים הקבוע בו יהלום את פסיקת בג"ץ. הארגונים טוענים כי הנוהל החדש קובע סד זמנים ארוך ובלתי סביר לטיפול בבקשותיהם של תושבי רצועת עזה המעוניינים להיכנס לישראל, לעבור דרכה לגדה המערבית או לצאת מגשר אלנבי לחו"ל. לפי הנוהל, משך בחינת הבקשה ינוע בין חודש לארבעה חודשים, אף על פי שבשנת 2006 התחייבה המדינה בפני בג"ץ להשיב לבקשות בתוך שלושה שבועות. הארגונים מדגישים כי הארכת משך הטיפול בבקשות גורמת לפגיעה קשה ובלתי מידתית בזכויות האדם של תושבי הרצועה ובצורכיהם הבסיסיים.
עדכונים
12.4.2018
ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: יש לקצר את זמני הטיפול בבקשות לכניסת פלסטינים מרצועת עזה לישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב