שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החזרת חפצים לעצור לשעבר, ____ רגבי, ת"ז ____
מסמכים אחרים | 15.5.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה כי תסייע בהחזרת חפציו האישיים של בן 16, תושב ירושלים המזרחית. הנער היה עצור במשך חמישה חודשים, אך כששוחרר לא הוחזרו לו חפציו האישיים, בהם תעודת זהות המאפשרת לו לנוע בחופשיות בעירו.
עדכונים
22.5.2018
שבוי בין רשלנות המשטרה ושב"ס לבין הבירוקרטיה של משרד הפנים: נער ששוחרר ממאסר ללא תעודת הזהות שלו לא יכול לצאת את שכונתו. רק בעקבות התערבות המוקד מוחזרים לו חפציו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב