שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חח"מ - נתונים עבור בקשות אחמ"ש ורשב"ק
מסמכים אחרים | 12.6.2018
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בעניין בקשות לאיחוד משפחות ורישיונות ביקור בשטחים הכבושים. הצבא מוסר כי בשנים 2014–2018 הוגשו 18 בקשות לאיחוד משפחות בשטחים הכבושים, וכי מתוכן אושרו 5 ואילו 13 נענו בסירוב; לא הועברו נתונים לגבי השנים 2010 עד 2013. כמו כן, נמסר מידע מפורט על מספר הבקשות לקבל רישיונות ביקור שהוגשו בשנים 2010–2017. הצבא מבהיר כי רישיונות הביקור אינם מהווים היתרי עבודה בשטחים הכבושים וכי לא ניתנים רישיונות ביקור לצורך השתקעות בשטחים הכבושים.
עדכונים
17.6.2018
ישראל ממשיכה לפגוע בזכותם של פלסטינים לחיי משפחה: המדינה דבֵקָה במדיניותה שלא לבחון בקשות לאיחוד משפחות של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב