שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס
מסמכים אחרים | 15.7.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לשב"ס בבקשה לקבל מידע על מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" ומוחזקים בבתי סוהר מתחילת 2018, בחלוקה לפי חודשים. המוקד מבקש כי שב"ס יפלח את הנתונים לפי מין, גיל ומקום הכליאה. בנוסף, מבקש המוקד לדעת כמה מהקטינים הם תושבי ירושלים.
עדכונים
16.8.2018
במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים, תושבי הגדה המערבית, המוחזקים במתקניו מראשית שנת 2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב